Rate this page

Dịch Vụ Chúng Tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Bác sĩ

Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Đậm

Tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2005
Chứng chỉ: Chỉnh nha 

ThS. Bác sĩ Nguyễn Phúc Vinh

Tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2004

Giảng viên trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Chứng chỉ:

+ Cấy ghép Implant

+ Nha chu

Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Đậm

Tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2005
Chứng chỉ: Chỉnh nha 

ThS. Bác sĩ Nguyễn Phúc Vinh

Tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2004

Giảng viên trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Chứng chỉ:

+ Cấy ghép Implant

+ Nha chu

Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Đậm

Tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2005
Chứng chỉ: Chỉnh nha 

ThS. Bác sĩ Nguyễn Phúc Vinh

Tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2004

Giảng viên trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Chứng chỉ:

+ Cấy ghép Implant

+ Nha chu